Prezentare Generala Program Lucru Audiente Cadru Legal Documente Informatii Acte necesare PF Formulare PF Acte necesare PJ Formulare PJ Lista coduri IBAN Modalitati de plata Scutiri de plata Taxe si Impozite Amenzi de circulatie Executare silita

Comuna Aghireșu

pagina oficială a Primăriei Aghireșu

Taxe si Impozite Locale / Informatii generale / Informatii

Informatii

Acasă     Cetătean     Primăria     Consiliul Local      Taxe si Impozite Locale    Contact Design realizat de APL Softtronic SRL © Toate drepturile rezervate.

Pentru vizualizarea documentelor atasate acestui site aveti nevoie de Acrobat Reader.

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 544/2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC ŞI H.G. 123/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001

Art. 16. - Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECTIEI GENERALE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr. 153/26.07.2010.

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE:

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, dacă o persoană se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul de a i se rezolva o cerere la un drept recunoscut de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază se află sediul autorităţii sau al instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială.

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să oblige instituţia să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

În cazul în care persoana se consideră nemulţumită de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă.

Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.